Деякі матеріали були використані з сайтів: teach-inf.at.ua.

Теми:
 • Папки і файли
 • Текстовий редактор
 • Алгоритми і виконавці
 • Спілкуємося в Інтернеті
 • Навчальний проєкт
Теми:
 • Папки і файли
 • Текстовий редактор
 • Алгоритми і виконавці
 • Спілкуємося в Інтернеті
 • Навчальний проєкт
Теми:
 • Інформаційні процеси та системи
 • Комп’ютерні мережі. Інтернет
 • Комп’ютерні презентації
 • Текстові документи
 • Алгоритми та програми
 • Практикум з використання інформаційних технологій
Теми:
 • Цифрові пристрої. Цифрові технології
 • Комп’ютерні презентації
 • Текстові документи
 • Графічні зображення
 • Електронні таблиці
 • Алгоритми та програми
 • Практикум з використання інформаційних технологій
Теми:
 • Опрацювання даних у таблицях
 • Електронне листування
 • Алгоритми з повторенням і розгалуженням. Python
Теми:
 • Кодування даних
 • Апаратна складова комп’ютера
 • Опрацювання текстових даних
 • Опрацювання об’єктів мультимедіа
 • Основи програмування Python
 • Створення та публікація веб-ресурсів
 • Виконання навчальних проектів
Теми:
 • Програмне забезпечення та інформаційна безпека
 • 3D-графіка
 • Опрацювання табличних даних
 • Бази даних. Системи керування базами даних
 • Алгоритми та програми
 • Розв’язування компетентнісних задач
 • Виконання навчальних проектів
Теми:
 • Інформаційні технології в суспільстві
 • Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних
 • Системи керування базами даних
 • Мультимедійні та гіпертекстові документи
Теми:
 • Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації
 • Основи композиції та дизайну
 • Растрова графіка
 • Векторна графіка
 • Графічний дизайн у поліграфії
Теми:
 • Напрямки та інструменти веб-дизайну
 • Проектування та верстка веб-сторінок
 • Графіка та мультимедіа для веб-середовища
 • Веб-програмування
 • Основи дизайну та просування веб-сайту

ОСНОВИ РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С++

Збірка олімпіадних завдань з програмування та ІКТ з інформатики

Збірка Веб-квестів та додаткових тем і завдань з інформаційних технологій