Деякі матеріали були використані з сайтів: teach-inf.at.ua.

Теми:

 • Інформаційні процеси та системи 
 • Мережеві технології та Інтернет
 • Опрацювання текстових даних 
 • Алгоритми та програми

Теми:

 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерні презентації
 • Алгоритми та програми

Теми:

 • Опрацювання даних у таблицях
 • Електронне листування
 • Алгоритми з повторенням і розгалуженням

Теми:

 • Кодування даних
 • Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера
 • Опрацювання текстових даних
 • Опрацювання об’єктів мультимедіа
 • Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування
 • Алгоритми роботи з об’єктами та величинами
 • Технології опрацювання числових даних у  середовищі табличного процесора
 • Розв’язування компетентнісних задач
 • Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

Теми:

 • Інформація, інформаційні процеси, системи, технології
 • Створення та опрацювання текстових документів
 • Створення та опрацювання графічних зображень
 • Створення та опрацювання комп'ютерних презентацій
 • Комп'ютерні мережі
 • Моделювання
 • Основи алгоритмізації та програмування
 • Розв'язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

Базовий модуль:

 • Інформаційні технології в суспільстві
 • Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних
 • Системи керування базами даних
 • Мультимедійні та гіпертекстові документи

Модуль "Графічний дизайн" включає наступні теми:

 • Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації
 • Основи композиції та дизайну
 • Растрова графіка
 • Векторна графіка
 • Графічний дизайн у поліграфії

Модуль "Веб-технології" включає наступні теми:

 • Напрямки та інструменти веб-дизайну
 • Проектування та верстка веб-сторінок
 • Графіка та мультимедіа для веб-середовища
 • Веб-програмування
 • Основи дизайну та просування веб-сайту

ОСНОВИ РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С++

Збірка олімпіадних завдань з програмування та ІКТ з інформатики

Проведення онлайн уроків з інформатики та інформаційних технологій. Підключитися може кожен бажаючий. Безкоштовне зарахування для учнів Скадовської ЗОШ №3.

Конкурси з інформатики, програмування та інформаційних технологій

Збірка Веб-квестів та додаткових тем і завдань з інформаційних технологій