При вивченні даного курсу триває формування основних хімічних понять (атом, молекула, хімічний елемент, прості й складні речовини), розпочате у природознавчих курсах 1-5 класів; формуються нові поняття (хімічна формула, валентність, хімічна реакція). Ознайомлення зі структурою періодичної системи хімічних елементів і складом атома передбачено задля того, щоб учні мали змогу встановити взаємозв’язок між розташуванням елементів у періодичній системі та їхньою валентністю, використовувати інформацію, яку містить періодична система, про відносні атомні маси хімічних елементів.

У темі висвітлюються відомості стосовно хімічного елемента Оксигену та його алотропних видозмін – простих речовин кисню та озону. Ви маєте змогу повторити й узагальнити знання про поширення Оксигену у природі, його фізичні та хімічні властивості, способи добування та галузі застосування.
ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗБАГАТИТЕ СВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ПІДГОТОВКУ З ХІМІЇ ЗНАННЯМИ ПРО:
 • Неметалічні елементи та їх розташування в періодичній системі.
 • Особливість будови атомів неметалічних елементів одного періоду та однієї підгрупи.
 • Фізичні й хімічні властивості простих речовин неметалів.
 • Зумовленість властивостей неметалів і сполук неметалічних елементів будовою атомів.
 • Алотропію й алотропні видозміни.
 • Адсорбцію й адсорбенти.
 • Поширення неметалічних елементів у природі, застосування їх сполук.
 • Найважливіші оксиди, гідрати оксидів і солі Карбону, Нітрогену, 
 • Сульфуру, Фосфору.
 • Леткі водневі сполуки неметалічних елементів.
 • Мінеральні добрива.
 • Будівельні матеріали.
 • Якісні реакції.
 • Кислотні дощі.
 • Парниковий ефект.
 • Вплив нітратів і чадного газу на організм людини й тварин.
Після опрацювання курсу ви зможете:
 • Визначити відмінності в органічних та неорганічних речовинах;
 • Складати молекулярні, структурні та електронні формули сполук гомологічних рядів вуглеводнів;
 • Розрізняти органічні речовини за загальною формулою гомологічного ряду;
 • Характеризувати склад, структуру, властивості вуглеводнів;
 • Складати рівняння хімічних реакцій, які характеризують основні хімічні властивості органічних речовин;
 • Характеризувати застосування та знаходження органічних речовин у природі.